Mekanik Değerler

Vurma dayanımı verilen cins ve kalitede çeliklerden imal edilen yassı ve uzun mamullerin ortam sıcaklığındaki mekanik özellikleri

Kısa gösteriliş Asgari akma dayanımı ᴿₑʜ ͣ
MPaᵇ Arama kalınlığı
Mm
Çekme dayanımı Rm ͣ
MPaᵇ
Arama kalınlığı
mm
EN 10027-1 ve CR 10260'a göre EN 10027-2'ye göre ≤ 16 >16≤40 >40
≤63
>63
≤80
>80
≤100
>100
≤150
>150
≤200
>200
≤250
>250
≤400 ͨ
>3 >3
≤100
>100
≤150
>150
≤250
>250
≤400 ͨ
S235JR
S235J0
S235J2
1.0038 1.0114 1.0117 235
235
235
225
225
225

215
215
215

215 215 215 215 215 215 195 195 195 185 185 185 175 175 175 -
-
165
360-510
360-510
360-510
360-510
360-510
360-510
350-500
350-500
350-500
340-490
340-490
340-490
-
-
330-480
S275JR
S275J0
S275J2
1.0044 1.0143 1.0145 275
275
275
265
265
265
255 255 255 255 255 255 235 235 235 225 225 225 215 215 215 205 205 205 -
-
195
430-580
430-580
430-580
410-560
410-560
410-560
400-540
400-540
400-540
380-540
380-540
380-540
-
-
380-540
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
1.0045 1.0553 1.0577 1.0596 355
355
355
355
345
345
345
345
335 335 335 335 335 335 335 335 315 315 315 315 295 295 295 295 285 285 285 285 275 275 275 275 -
-
265 265
510-680
510-680
510-680
510-680

470-630
470-630
470-630
470-630

450-600
450-600
450-600
450-600
450-600
450-600
450-600
450-600
-
-
450-600
450-600
S450J0ᵈ 1.0590 450 430 410 390 380 380 - 0 - - 550-720 530-700 - -

   ͣ   Kalınlığı ≥600 mm olan levha, sac ve geniş yassı mamuller için haddeleme yönüne dik yön(t), diğer bütün mamuller için
      haddeleme yönüne paralel yön (l) geçerlidir.

  ᵇ  1MPa=1N/mm²

   ͨ   Değerler yassı mamuller için geçerlidir.

  ᵈ   Sadece uzun mamuller için geçerlidir.Vurma dayanımı verilen cins ve kalitede çeliklerden imal edilen yassı ve uzun mamuller için pota analizi kimyasal bileşimi

Kısa gösteriliş

Oksit
giderme
metodu

Anma mamul kalınlığı
(mm) için C (% en çok)
Si
%
En çok

Mn
%
En çok

P
%
En çok

S
%
En çok
ᵈ ᶱ
̛
N
% En çok
Cu
%
En çok

Diğer
%
En çok
ʰ

EN 10027-
1 ve CR
10260'a
göre
EN 10027-
2'ye göre
≤ 16 >16≤40 >40  ͨ
S235JR
S235J0
S235J2
1.0038
1.0114
1.0117
FN
FN
FF
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,20
0,17
0,17
-
-
-
1,40
1,40
1,40
0,035
0,030
0,025
0,035
0,030
0,025
0,012
0,012
-
0,55
0,55
0,55
-
-
-
S275JR
S275J0
S275J2

1.0044
1.0143
1.0145

FN
FN
FF
0,21
0,18
0,18
0,21
0,18
0,18
0,22
0,18ꜟ
0,18ꜟ
-
-
-
1,50
1,50
1,50
0,035
0,030
0,025
0,035
0,030
0,025

0,012
0,012
-

0,55
0,55
0,55
-
-
-
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
1.0045
1.0553
1.0577
1.0596
FN
FN
FF
FF
0,24
0,20ᴶ
0,20ᴶ
0,20ᴶ
0,24
0,20ᴷ
0,20ᴷ
0,20ᴷ
0,24
0,22
0,22
0,22
0,55
0,55
0,55
0,55
1,60
1,60
1,60
1,60
0,035
0,030
0,025
0,025
0,035
0,030
0,025
0,025
0,012
0,012
-
-
0,55
0,55
0,55
0,55
-
-
-
-
S450J0 1.0590 FF 0,20   0,22 0,55 1,70 0,030 0,030 0,025 0,55 ͫ